IZBIRNI PREDMETI, KI SE IZVAJAJO V ŠOLSKEM LETU 2022/23:

Drage učenke in učenci, spoštovani starši

Čeprav je pred nami še celotno drugo ocenjevalno obdobje šolskega leta 2021/22, že načrtujemo dogajanje v šolskem letu 2022/23. V ta proces ste pomembno vpeti tudi vi, predvsem na področju izbirnih predmetov.  Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Dobro razmislite, za katere se boste odločili. Pri odločitvi naj vam bodo v pomoč vaše želje, sposobnosti in interesi.

Naj opozorimo, da je število skupin glede na število učencev omejeno. To pomeni, da v primeru premajhnega števila prijav določenega izbirnega predmeta ne bomo izvajali.

Rangiranje izbirnih predmetov bo odprto v eAsistentu od srede, 20. 4. 2022, do vključno torka, 26. 4. 2022.

 

Izbirni_predmeti_7razred 

Izbirni_predmeti_8razred

Izbirni_predmeti_9razred

neobvezni izbirni predmeti 2022