UČITELJI NA ŠOLI

 

UČITELJ RAZREDNIK
PREDMET
Anamarija Cvek 1. a vse predmete razen TJA
Urška Bajželj 1. b vse predmete razen TJA
Andreja Poklukar 2. a vse predmete razen TJA
Marjeta Dornig 2. b vse predmete razen TJA
Mateja Jakopin Mali 3. a vse predmete razen TJA, ŠPO
Mojca Srečnik 3. b vse predmete razen TJA, ŠPO
Nuša Žuber 4. a vse predmete razen TJA, ŠPO
Mateja Marčun 4. b vse predmete razen TJA, ŠPO
Polonca Kammermeier 5. a vse predmete razen TJA, ŠPO
Helena Dejak 5. b vse predmete razen TJA, ŠPO
Eva Serpan Sitar 6. a LUM, TIT
Mojca Pretnar Podobnik 6. b TJA
Anže Rener 7. a ŠPO
Monika Košir 7. b NAR, BIO, KEM
Mitja Spreizer 8. a SLJ
Primož Meglič 8. b ŠPO, IZB. P.
Maruša Skubic 9. a druga učiteljica,  ŠPO
Mojca Kralj 9. b TJA
     
NERAZREDNIKI    
Tatjana Vilar MAT
Martina Hribernik  GEO, knjižničarka
Andreja Polanšek ZGO, DKE, knjižničarka
Žiga Jan Krese GUM, OPB
Neža Poljanc MAT, FIZ
Katja Konar NE, IZB. P.
Nataša Dovžan Markelj  IZB. P., organizator inf. dejavnosti
Anamarija Šober  TJA, OPB
Maja Bitežnik  druga učiteljica, pedagoginja
Betka Potočnik  OPB
Marina Meglič OPB, LAB
Maruša Jazbec Colja NE
   
Petra Buh  DSP
Urša Smolej  DSP
   
Petra Bergant  Projekt »RaP«, OPB, IZB. P.
Darko Babić  OPB, »RaP«, OPB, IZB. P.
Katja Eler BIO, IZP. P, vodja šolske prehrane
   

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Erna Meglič ravnateljica
Katja Konjar pomočnica ravnateljice
   
Martina Hribernik,  mag. Andreja Polanšek, Maja Bitežnik knjižničarke

 

 OSTALI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO  MESTO
Sandra Košnjek poslovna sekretarka
Vesna Gosar računovodkinja
  hišnik
Nevenka Bogdanić urejevalka prostorov
Jela Mišić urejevalka prostorov
Gordana Paurević urejevalka prostorov
Nataša Mlinar urejevalka prostorov
Bernarda Garvanliev urejevalka prostorov