UČITELJI NA ŠOLI

 

UČITELJ PREDMET RAZREDNIK ŠTEVILKA UČILNICE
Anamarija  Cvek vse predmete razen TJA 1.  a 4
Urška Bajželj vse predmete razen TJA 1. b 5
Andreja Poklukar vse predmete razen TJA 2. a 2
Marjeta Dornig vse predmete razen TJA 2. b 3
Mateja Jakopin Mali vse predmete razen TJA 3. a 41
Mojca Srečnik vse predmete razen TJA 3. b 39
Nuša Žuber vse predmete razen TJA, ŠPO 4. a 37
Mateja Marčun vse predmete razen TJA, ŠPO 4. b 49
Polonca Kammermeier vse predmete razen TJA, ŠPO  in GUM 5. a 77
Helena Dejak vse predmete razen TJA, ŠPO in GUM 5. b 47
Maruša Skubic druga učiteljica,  ŠPO 6. a 82
Mojca Kralj TJA 6. b 27
Simona Bertoncelj SLJ 7. a 84
Katja Konjar NE, IZB. P., 7. b 86
Tatjana Vilar MAT 8. a 81
Monika Košir NAR, BIO, KEM 8. b 45
Primož Meglič ŠPO, IZB. P. 9. a 79
Anže Rener ŠPO, IZB. P. 9. b 71
Martina Hribernik GEO, knjižničarka
Mitja Spreizer SLJ
Andreja Polanšek ZGO, DKE, knjižničarka
Simona Kralj GUM
Neža Poljanc                                     MAT, FIZ
Dragica Štalc                                     LUM, TIT
Nataša Dovžan Markelj                                      IZB. P., računalničarka
Mojca Pretnar Podobnik                                     TJA
Irena Snodic                                    druga učiteljica, JV, OPB
Betka Potočnik                                   OPB
Maja Bitežnik                                   OPB, LAB., knjižničarka
Žana Šubic                                    TJA
Ana Varjačič                                    DSP
Boštjana Bajc Kosem                                    DSP
Mojca Novak                                   Projekt POŠ
Petra Bergant                                   Projekt »RaP«, OPB
Darko Babić                                   OPB
Katja Eler                                   OPB

 

 

 

 

    STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Erna Meglič ravnateljica
Nataša Dovžan Markelj pomočnica ravnateljice
Tanja Vuković pedagoginja
Martina Hribernik,  mag. Andreja Polanšek, Maja Bitežnik knjižničarke

 

 OSTALI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO  MESTO
Sandra Košnjek poslovna sekretarka
Vesna Gosar računovodkinja
Roman Meglič hišnik
Nevenka Bogdanič urejevalka prostorov
Jela Mišic urejevalka prostorov
Teodora Banovič urejevalka prostorov
Anuša Mali urejevalka prostorov