UČITELJI NA ŠOLI

 

UČITELJ RAZREDNIK
PREDMET
Anamarija Cvek 1. a razredna učiteljica
Marina Meglič 1. b razredna učiteljica
Andreja Poklukar 2. a razredna učiteljica
Marjeta Dornig 2. b razredna učiteljica
Mateja Jakopin Mali 3. a razredna učiteljica
Mojca Srečnik 3. b razredna učiteljica
Nuša Žuber 4. a razredna učiteljica
Mateja Marčun 4. b razredna učiteljica
Helena Dejak 5. a razredna učiteljica
Urška Bajželj 5. b razredna učiteljica
mag. Andreja Polanšek 6. a ZGO, DKE
Mojca Kralj 6. b TJA, N2F
Eva Serpan Sitar 7. a LUM, TIT
Tatjana Stanjko 7. b MAT
Anže Rener 8. a ŠPO
Monika Košir 8. b NAR, BIO, KEM
Mitja Spreizer 9. a SLJ
Primož Meglič 9. b ŠPO
NERAZREDNIKI
Maruša Skubic ŠPO, druga učiteljica v 1. razredu
Martina Hribernik  GEO
Mojca Pretnar Podobnik  TJA
Žiga Jan Krese GUM, OPB
Neža Poljanc MAT, FIZ
Katja Konjar N2N, NI1, NI2, NI3
Tomaž Meglič  UBE, MME, ROM, RAČ 4. in 5. r
Simona Bertoncelj  SLJ
Maja Bitežnik  OPB
Betka Potočnik  OPB
Jerca Ban OPB, projekt ŠPO
Maruša Jazbec Colja N2N
Katja Eler BIO, SPH, GOS
Petra Buh  DSP
Petra Bergant OPB, ŠPO
Darko Babić OPB, IŠO, VNN, ŠPO
Patricija Fajdiga

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Erna Meglič ravnateljica
Katja Konjar pomočnica ravnateljice
Tanja Ahačič svetovalna delavka
Petra Buh socialna pedagoginja
Janja Razingar specialna pedagoginja
Tomaž Meglič vodja informacijske dejavnosti
Martina Hribernik,  mag. Andreja Polanšek, Maja Bitežnik knjižničarke
Katja Eler vodja šolske prehrane

 

 OSTALI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO  MESTO
Sandra Košnjek poslovna sekretarka
Vesna Gosar računovodkinja
podjetje KLEBO d.o.o Zdravko Krč hišnik
Nevenka Bogdanić urejevalka prostorov
Jela Mišić urejevalka prostorov
Gordana Paurević urejevalka prostorov
Nataša Mlinar urejevalka prostorov
Bernarda Garvanliev urejevalka prostorov
podjetje SLOREST – Dorica Vrhnjak kuhinja