Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni in za pripravo na šolska tekmovanja.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo.