Osnovna šola Križe v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo izvaja projekt

Na poti k večjezičnosti in večkulturnosti; integracija medkulturne in jezikovne kompetence pri pouku v prvem triletju osnovne šole.

projekt  projetk 1