PROLEA – ZRSŠ

Professional Learning in Complex Settings through Reflection and Portfolio 

V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prizadevamo za spodbujanje profesionalnega učenja učiteljev s pomočjo:

  • raziskovanja in razumevanja kompleksnih okoliščin, s katerimi se  srečujemo pri svojem delu
  • usposabljanja šolskih timov za poglobljeno razumevanje profesionalnega učenja na šolah  za obvladovanje kompleksnih situacij
  • ozaveščanja pomena refleksije  in preizkušanjem različnih pristopov (kavarna, SWOT analiza, kolegialno podpiranje s pomočjo videa ..)
  • preizkušanja in razvijanja različnih  veščin, pristopov in orodij, s pomočjo katerih bodo šolski timi spodbujali profesionalno učenje v svojih kolektivih.

Več informacij o projektu :  https://prolea.wordpress.com/about/