Zadnji šolski dan

Tabor nadarjenih učencev

Šola v naravi 5. razred – Krvavec

Gregorjevo in pust

Šola v naravi 3. razred CŠOD Jurček

Novoletne delavnice in sejem

Zaključek projekta Erasmus+

Dramski krožek v Domu Petra Uzarja

Evropski dan jezikov 2017

Tabor prve pomoči – 8. razred