V prilogi je namera in cenik najema šolskih prostorov za šolsko leto 2018/19.

 

namera o oddaji prostorov

cenik prostori