V prilogi je namera in cenik najema šolskih prostorov za šolsko leto 2022/23.