Interesne dejavnosti se pričnejo meseca oktobra.

 

interesne dejavnosti 20222023

 

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC
otroški pevski zbor Čebelice 1.–2. Žiga Jan Krese
otroški pevski zbor Čebele 3.–5. Žiga Jan Krese
mladinski pevski zbor 6.–9. Žiga Jan Krese
dramski krožek 1. – 9. Fajdiga Patricija, Urška Bajželj
kolesarski izpit 4., 5. Primož Meglič
planinski krožek 1.–9. Primož Meglič
naravoslovni krožek 1.–3. Monika Košir
prostovoljstvo 4.–9. Petra Buh
interesni program športa          1.–9. Primož Meglič, Anže Rener, Maruša Skubic
badminton, projekt RaP 5.–9. Darko Babič
badminton 5. – 9. Primož Meglič
šolska skupnost 4.–9. Neža Polanc, Darko Babić
gimnastika, projekt RaP          1.–5. Petra Bergant
nogomet, projekt RaP 1. Darko Babić
nogomet, projekt RaP 2.–5. Darko Babić
družabne igre, projekt RAP 1.–7. Petra Bergant
socialne igre, projekt RAP 5.–9. Darko Babić
računalništvo, projekt RAP 4.–5. Nataša D. Markelj
     
košarka 1.–9. KŠ Tržič
rokomet 2.–5. RK Tržič
ples 1.–5. PK Tržič
Likovni mozaiki 6.-9. Eva Serpan Sitar
Šolski časopis 4. – 9.

Helena Dejak

Simona Bertoncelj

Nataša Dovžan Markelj

Eva Sepan Sitar