Interesne dejavnosti se pričnejo meseca oktobra.

 

interesne dejavnosti 20222023

 

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC
otroški pevski zbor Čebelice 1.–2.                            Anamarija Šober
otroški pevski zbor Čebele 3.–5. Anamarija Šober
mladinski pevski zbor 6.–9.                           Žiga Jan Krese
dramski krožek 1. – 9. Anamarija Šober, Urška Bajželj
kolesarski izpit 4., 5. Primož Meglič
planinski krožek 1.–9. Primož Meglič
podjetniško-turistični krožek 8. in 9. r. Katja Konjar, Betka Potočnik
prostovoljstvo 4.–9. Petra Buh
interesni program športa          1.–9. Primož Meglič, Anže Rener, Maruša Skubic
badminton, projekt RaP 5.–9. Darko Babič
badminton 5. – 9. Primož Meglič
šolska skupnost 4.–9. Neža Polanc, Darko Babić
gimnastika, projekt RaP          1.–5. Petra Bergant
nogomet, projekt RaP 1. Darko Babić
nogomet, projekt RaP 2.–5. Darko Babić
družabne igre, projekt RAP 1.–7. Petra Bergant
socialne igre, projekt RAP 5.–9. Darko Babić
računalništvo, projekt RAP 4.–5. Nataša D. Markelj
naravoslovni krožek 1.–3. Monika Košir
košarka 1.–9. KŠ Tržič
rokomet 2.–5. RK Tržič
ples 1.–5. PK Tržič
Likovni mozaiki 6.-9. Eva Serpan Sitar
Šolski časopis 4. – 9.

Helena Dejak

Simona Bertoncelj

Nataša Dovžan Markelj