ŠOLE V NARAVI IN TABORI

RAZRED KRAJ ČAS VSEBINA VODJA
3. CŠOD Jurček 9. 9.−11. 9. 2019 naravoslovje Mateja Jakopin Mali
5.–9. CŠOD Medved 4. 11.−6. 11. 2019 astronomija Tanja Vuković
7. Minoritski samostan 1. 6.− 5. 6. 2020 naravoslovje Monika Košir
8. CŠOD Trilobit 11. 5.−13. 5. 2020 prva pomoč Monika Košir
4. Snovik 18. 5.−22. 5. 2020 plavanje Primož Meglič
5. Krvavec 2. 3.−6. 3. 2020 smučanje Anže Rener
1.-9. Planinski tabor na Dolgi njivi 19. 6. – 21. 6. 2020 planinarjenje

Dragi Štalc

Primož Meglič

 

SOCIALNOVARSTVENA POMOČ ZA ŠOLO V NARAVI

Občina Tržič otrokom iz družin z nižjimi dohodki nudi socialnovarstveno pomoč, ki je med drugim namenjena sofinanciranju šol v naravi in taborov, ki jih organizirajo osnovne šole. Obrazce za socialnovarstveno pomoč učenke in učenci dobijo in izpolnjeno oddajo pri šolski pedagoginji.