VALETA 2023

ŠOLSKI IZLET V CELOVEC

FRIDIJADA 202314

ŠOLA V NARAVI CERKNO 4. razred

ŠOLA V NARAVI PIRAN

NAGRADNI IZLET V BRUSELJ

SALZBURG Z NEMŠČINO

TABOR NADARJENIH UČENCEV 2023

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

TEHNIŠKI DAN – HIŠA EKSPERIMENTOV

ŠOLA V NARAVI 5. r KRVAVEC

NOVOLETNI SEJEM

NOVOLETNE DELAVNICE

TD ZDRAVO ŽIVLJENJE

ŠVN 8. razred

KULTURNI DAN PIVKA

KULTURNI DAN TRŽIČ

MINI OLIMPIJADA28

EKSKURZIJA V CELJE 8. r

SPREJEM PRVOŠOLCEV