Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je učencem in delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo.

Izposoja knjižničnega gradiva je možna vsak dan, od ponedeljka do petka, med 7.30 in 14.30 uro. Učenec si lahko izposodi naenkrat 3 knjige za 14 dni.

Poleg izposoje bodo v knjižnici potekale pedagoške ure, predstavitve, razstave, knjižne uganke, ure pravljic in knjižničarski krožek.

Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad, iz katerega si izposojajo učbenike učenci šole. Pred koncem šolskega leta bodo učenci seznanjeni z učnimi gradivi in potrebščinami za naslednje šolsko leto. Učbenike si učenci izposodijo v začetku septembra in jih nepoškodovane vrnejo junija, ob koncu šolskega leta. Izposojevalnino krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 

Knjižničarke

 

Šolska glasila so digitalizirana.  Arhiv glasila Mostovi (OŠ Križe) je dostopen na spodnji povezavi.

https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dmostovi+(kri%c5%bee)%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=50