logo etwining

 

Šola sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+

 

TELE (Towards effective language education), projekt 2019 – 2021

TOWARDS EFFECTIVE LANGUAGE EDUCATION = TELE

Osnovna šola Križe se je septembra 2019 vključila v dveletni mednarodni projekt, v katerem poleg naše šole sodelujejo tudi šole iz Finske (Pielaveden Yhtenäiskoulu, Pielavesi), Poljske (Szkola Podstawowa Nr 2, Gliwice),  Španije (Escola El Castellot, La Múnia – Castellví de la Marca  in  CRA Ribera de Cañedo, Salamanca) ter Velike Britanije (Catton Grove Primary School, Norwich).

Cilj projekta je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poučevanja in učenja tujih jezikov. Učitelji bodo delili svoje izkušnje, si izmenjevali primere dobre prakse in vpeljevali novosti v poučevanje tujih jezikov. Učence bo povezovalo sodelovalno učenje v sodobnem učnem okolju, pri tem pa bodo krepili večjezične in medkulturne sporazumevalne zmožnosti.

Projekt poteka v okviru programa Erasmus +, ki ga sofinancira Evropska unija.

    

 

Mednarodni ERASMUS+ Discovering Europe – projekt 2014 – 2017