V prilogi je cenik najema šolskih prostorov.

Cenik najema šolskih prostorov 2022 2023