V prilogi je cenik prehrane in najema šolskih prostorov.