V prilogi je cenik najema šolskih prostorov.

cenik najem šolskih prostorov 2023 2024