V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v naši šoli kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.
Ključna cilja:
– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
– opolnomočenje učencev in strokovnih delavcev s kompetenco podjetnosti.

V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, da bi učenci, starši, lokalna skupnost povečali pozornost k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in pri njej vztrajati, sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in za okolje;
• ob tem šola krepi še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost.

Učencem in učiteljem želimo omogočiti razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti.

Želimo, da kompetenca podjetnosti in inovativnosti postane del kulture šole in okolja.

Učencem želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

Konceptualni model kompetence podjetnosti

Je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA. Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnega tima v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti.

 

Vodja projektnega tima, Tatjana Vilar

 

Pogum_Enoten načrt dela za izvedbo projekta_OŠ Križe 9.12.2020

 

0 POGUM NA OŠ KRIŽE

1.1 Omarice

2.1 Tehniški dan novoletne delavnice

2.2 Zbiranje odpadnega materiala

2.3 Tehniški dan PUST

2.4 Zasebno podjetje

2.5 Turistični krožek – EN VONC SUHGA

2.6 Veter v laseh

2.7 Učilnica na prostem

2.8 Razredna ura v projektu Pogum

O Projektu

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.