Splošno

 

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Več o tem na: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

 

 

Šolska shema na OŠ Križe

Osnovna šola Križe je vključena v šolsko shemo že vse od šolskega leta 2016/2017. Glavni namen šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave vsem otrokom naše šole in jim tako približati in predstaviti načela zdravega prehranjevanja ter spodbuditi k uživanju raznolike in pestre prehrane.

Ostali elementi šolske sheme, kot so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti, so ravno tako del naše šolske sheme že od vsega začetka.

Obveščanje

Vse deležnike, tako učence, zaposlene, starše in drugo širšo javnost sproti obveščamo, da na naši šoli poteka šolska shema sadja, zelenjave in mleka. Obveščamo jih s pomočjo spletne strani, plakata v jedilnici šole, na sestankih itd.

Vrednotenje

Vsako leto pripravimo načrt izvedbe šolske sheme, v katerem opredelimo, da je sadje res namenjeno vsem učencem šole in upoštevamo, da se prioritetno razdeljuje sveže sadje in zelenjava.

Šolsko shemo vrednotijo tudi učenci, in sicer vsako leto na začetku in na koncu šolskega leta s pomočjo spletnega vprašalnika (učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda).

 

Spremljevalne dejavnosti šolske sheme na naši šoli

 

Plakat

V jedilnici šole je izobešen plakat šolske sheme, ki vsebuje vse potrebne elemente in je na vidnem mestu. Plakat so izdelali učenci naše šole.

 

 

 

Sadni kotiček

Sadje, ki ostane, odložimo v košarico sadnega kotička, ki je na voljo vsem učencem kot dodatni sadni obrok. Zaradi slabših epidemioloških in s tem higienskih razmer ga v zadnjih dveh letih nismo imeli.

Tehniški dan Zdrava prehrana in tradicionalni slovenski zajtrk

Dan dejavnosti namenjen zdravi prehrani na naši šoli izvedemo vsako leto v novembru. Tehniški dan sovpada s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Na njem potekajo različne dejavnosti in delavnice, kot so:

  • obisk kmeta, sadjarja, pridelovalca sadja,
  • obisk čebelarja,
  • obisk zdravstvenega delavca,
  • delavnica peke kruha,
  • delavnice priprave hrane (sladice, kosmiči, sadni namazi, smutiji itd.),
  • merjenje količine sladkorja v živilih in jedeh,
  • ugotavljanje porabe energije pri športnih aktivnostih,
  • medpredmetno povezovanje: risanje in ustvarjanje na temo zdrave prehrane (tihožitje tradicionalni slovenski zajtrk, izdelava lesene žlice itd.).

 

 

Čebelarstvo in čebele

Kako pomembne so čebele v našem okolju, vedo že naši najmlajši. Pridna in marljiva čebela je tudi simbol naše šole. Učitelji in učiteljice, zlasti razredne stopnje, pogosto omenjajo čebele in čebelarstvo pri pouku, kamor povabijo tudi čebelarja, ki otrokom iz prve roke razloži svoje delo.

V okolici šole so številne medonosne rastline, ravno tako imamo za šolo travnik, ki se v času cvetenja ne kosi. Z vsemi temi ukrepi poskrbimo za čim boljšo pašo čebel.

    

 

Predavanja

Na naši šoli imamo vsako leto predavanje za starše otrok na temo zdravih prehranjevalnih navad mladostnikov.

 

Obiski kmetij, sadovnjakov, muzejev

Otroci naše šole gredo med šolanjem na vsaj en ogled kmetije, sadovnjaka, čebelnjaka ali drugega prehranskega obrata. V okviru izbirnega predmeta sodobna priprava hrane si ogledamo sirarno in mlekarno.

 

 

Igre na temo sadja in zelenjave

Pri pouku gospodinjstva si učno uro o sadju in zelenjavi radi popestrimo z igranjem igralnih kart »Sadje in zelenjava«. Z njo se otroci na zabaven način naučijo, koliko in katere pomembne snovi vsebuje sadje in zelenjava.

 

 

Šolski vrt

V naši učilnici na prostem imamo šolski vrt, za katerega skrbijo učenci z učitelji. Vsako leto poskrbimo, da je naš vrt čimbolj raznolik. Na njem imamo tako sadje (jagode, grozdje, maline, robide), kot tudi raznovrstno zelenjavo (korenje, solata, paradižnik, zelje, fižol, brokoli, cvetača …). Ob šolskem vrtu imamo postavljen tudi hotel za žuželke.

 

 

Priprava jedi pri pouku gospodinjstva in kuharskem krožku

Učenci naravoslovnega in kuharskega krožka sodelujejo pri urejanju šolskega vrta ter pri pripravi hrane, pri kateri uporabljamo tudi sestavine s šolskega vrta. Naše recepte shranimo v knjižici.

 

 

Dan brez zavržene hrane

Z učenci pri pouku gospodinjstva in kuharskem krožku pripravljamo tudi jedi iz hrane, ki jo lahko ponovno uporabimo. V okviru projekta »Dan brez zavržene hrane« uporabimo vse tisto, kar nam ostane pri kosilu ali večerji in se tako srečamo s pojmom »reciklirano kuhanje«.

 

 

Razredne ure na temo prehrane

Večkrat na leto se tako na razredni, kot tudi na predmetni stopnji, razredniki in razredničarke pogovorijo z učenci o zdravih prehranjevalnih navadah, med katere seveda sodi sadje in zelenjava. Šolska shema je vedno predstavljena vsem učencem na prvi razredni uri v novem šolskem letu.

 

Razstave

Svetovni dan hrane, ki ga vsako leto obeležujemo  16. oktobra, na naši šoli vedno obeležujemo tako, da pripravimo razstavo. Na panojih v jedilnici so poudarki aktualnih tematik s področja kmetijstva in prehrane in so namenjeni za ogled vsem učencem, zaposlenim in drugim obiskovalcem šole.

 

Druge spremljevalne dejavnosti

Otroci šestih razredov so v sodelovanju s Centrom za trajnosti razvoj podeželja Kranj in Občino Tržič, spoznavali temo trajnostne mobilnosti in lokalne prehrane.  V okviru Evropskega tedna mobilnosti so sodelovali z izdelavo plakatov in delavnico na temo »povezava med lokalno pridelavo in porabo hrane ter transportom hrane in vplivom na okolje«. Gospod Uroš Brankovič je na podlagi predavanja, skupaj z učenci pripravil predstavitve transportnih poti uvoženih in lokalnih živil, ter s tem povezanih izpustov toplogrednih plinov in vpliva na okolje. Te predstavitve so bile nato predstavljene na lokalni tržnici v Tržiču.