PROJEKTI NA ŠOLI

 

NASLOV PROJEKTA IZVAJALCI TIP VODJA ČLANI
RAZVOJNI PROJEKTI
Projekt POGUM 1.-9. r. državni Tatjana Vilar učiteljski zbor
VSUO (Varno in spodbudno učno okolje) 1.–9. r. državni Helena Dejak Marčun, Žuber, Košir, Bergant
Projekt »Dvig digitalne kompetentnosti« 6.–9. r državni Nataša Dovžan Markelj učiteljski zbor
Projekt Dobre navade za lepo prihodnost 1., 2. r. šolski Anamarija Cvek razredničarke
Listovnik OPB šolski Betka Potočnik učitelji OPB
PROJEKTI S PODROČJA JEZIKOSLOVJA
Branje brez meja 2. r mednarodni Martina Hribernik Andreja Poklukar
Bralne zmožnosti učencev     1.−3. r. šolski   razredničarke
Ljudske in umetne pravljice         3. r. šolski Mojca Srečnik učiteljici 3. r.
Rad berem        2.−3. r. šolski Marjeta Dornig učitelji 2. in 3. r.
Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje 5. r. šolski   razredničarki 5. razredov
Sodelovanje s šolo College Reber iz mesta Sainte-Marie-aux-Mines 7.–9 .r. občinski Mojca Kralj Katja Konjar
Spoznajmo nemško govoreče dežele 4.–9. r. medobčinski Katja Konjar /
Zlati bralec 9. r. državni Simona Bertoncelj  
Projekt Rastem s knjigo 7. r. državni Simona Bertoncelj /
Mesec šolskih knjižnic 1.–9. r. državni Martina Hribernik /
PROJEKTI S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA IN UMETNOSTI
UNESCO 1.–9. r. mednarodni Monika Košir

Maruša Skubic,

Eva Serpan Sitar

Nataša Dovžan Markelj

Learning history that is not history yet II 9. r mednarodni Andreja Polanšek  
VotEU-Krepitev aktivnega državljanstva in povečanje znanja EU med mladimi 7. -9. R. državni Martina Hribernik  
Teden pisanja z roko 5. r. in 8. r.

državni

 

Mitja Spreizer,

Polonca Kammermeier

/
Drzni.si 8. r. občinski   Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Projekt Moja domovina 1.–9. r. šolski Andreja Polanšek učiteljski zbor
Živim v EU 2. a, 7. a

šolski

 

Martina Hribernik

Andreja Poklukar

/
PROJEKTI S PODROČJA ZDRAVJA, ŠPORTA, NARAVOSLOVJA IN VARNOSTI
Evropski šolski športni dan 1.-9.r. državni Maruša Skubic aktiv športa
Zdrava šola 1.–9. r. državni Darko Babić učiteljski zbor
Veter v laseh 1.–6. r. državni Anže Rener

razredniki

SŠD Tržič

Projekt Pasavček  1.–2. r. državni Urška Bajželj razredničarke
Spodbujamo prijateljstvo 1. -6. r državni Petra Buh Razredniki, učitelji DSP
Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja 8., 9. r. državni    
Krpan 4.–6. r. državni Primož Meglič razredniki
Projekt Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli 1.−9. r. državni Petra Bergant učiteljski zbor
Varno s soncem 1.–9. r. državni Maruša Skubic

razredniki

učiteljice OPB

Simbioz@ 7.–9. r. državni Nataša Dovžan Markelj aktiv športa
Policist Leon svetuje 5. r. državni Helena Dejak razredničarki 5. r.
Zlati sonček 1.–3. r. državni Primož Meglič razredničarke
Z gibanjem do zdravja 4.–9. r. šolski Anže Rener

Primož Meglič

Maruša Skubic