PROJEKTI NA ŠOLI

 

NASLOV PROJEKTA IZVAJALCI TIP VODJA ČLANI
RAZVOJNI PROJEKTI
Mreže učečih se šol strokovni državni Monika Košir tim
VSUO (Varno in spodbudno učno okolje) 1.–9. r. šolski Helena Dejak tim
Projekt »Dvig digitalne kompetentnosti« 6.–9. r šolski Nataša Dovžan Markelj tim
Projekt Dobre navade za lepo prihodnost 1., 2. r. šolski Anamarija Cvek razredničarke
         
PROJEKTI S PODROČJA JEZIKOSLOVJA
Branje brez meja 2. r mednarodni Martina Hribernik Andreja Poklukar
Rad berem        2.−3. r. šolski Marjeta Dornig učitelji 2. in 3. r.
Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje 5. r. šolski   razredničarki 5. razredov
Spoznajmo nemško govoreče dežele 4.–9. r. medobčinski Katja Konjar /
Zlati bralec 9. r. državni Mitja Spreizer  
Projekt Rastem s knjigo 7. r. državni Mitja Spreizer /
Mesec šolskih knjižnic 1.–9. r. državni Martina Hribernik /
Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje 4. r šolski Maruša Jazbec Colja razredničarki 4. razredov
Let s celebrate Europe 7.–9. r. mednarodni Mojca Kralj /
PROJEKTI S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA IN UMETNOSTI
UNESCO 1.–9. r. mednarodni Monika Košir

Maruša Skubic,

Eva Serpan Sitar

Nataša Dovžan Markelj

Sodelovanje z avstrijsko šolo in Tržiškim muzejem 8. -9. r mednarodni Andreja Polanšek Konjar
VotEU-Krepitev aktivnega državljanstva in povečanje znanja EU med mladimi 7. -9. R. državni Martina Hribernik /
Drzni.si 8. r. občinski Tanja Ahačič Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Živim v EU 2. a, 8. a

šolski

 

Martina Hribernik

Andreja Poklukar

/
PROJEKTI S PODROČJA ZDRAVJA, ŠPORTA, NARAVOSLOVJA IN VARNOSTI
Evropski šolski športni dan 1.-9.r. državni Maruša Skubic aktiv športa
Zdrava šola 1.–9. r. državni Darko Babić učiteljski zbor
Veter v laseh 1.–6. r. državni Anže Rener

razredniki

SŠD Tržič

Projekt Pasavček  1.–3. r. državni Maruša Skubic

razredničarke1., 2. r

Fajdiga 3. r

Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja 8., 9. r. državni Maja Bitežnik /
Krpan 4.–6. r. državni Primož Meglič /
Varno s soncem 1.–9. r. državni Maruša Skubic

razredniki

učiteljice OPB

Dan treh generacij 1.–9. r. šolski

Petra Bergant

Darko Babić

aktiv športa
Policist Leon svetuje 5. r. državni Helena Dejak razredničarki 5. r.
Zlati sonček 1.–3. r. državni Primož Meglič razredničarke
Zabavna noč v šoli OPB šolski  Betka Potočnik učitelji OPB
Razvoj in validacija vprašalnika za oceno kakovosti spanja pri populaciji otrok in mladostnikov v Sloveniji 8. a državni Anže Rener /
Z gibanjem do zdravja 4.–9. r. šolski Anže Rener

Primož Meglič

Maruša Skubic