PROJEKTI NA ŠOLI

NASLOV PROJEKTA IZVAJALCI VODJA ČLANI
Popestrimo šolo (državni projekt) 1.–9. r Mojca Novak učiteljski zbor
Projekt Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (državni projekt) 1.−9. r. Petra Bergant

 

učiteljski zbor

Projekt POGUM 1.-9. r. Tatjana Vilar učiteljski zbor
Projekt Erasmus+učinkovito poučevanje angleščine (mednarodni projekt) 1.-6. r Mojca Kralj
Projekt SPIRIT (državni projekt)

6.–9. r.

 

Katja Konjar

Betka Potočnik

učiteljski zbor
Projekt Moja domovina (šolski projekt) 1.–9. r. Andreja Polanšek učiteljski zbor
Ustvarjam in se učim (šolski projekt) 1. Anamarija Cvek Urška Bajželj, Irena Snodic, Maruša Skubic
Bralne zmožnosti učencev (šolski projekt)     1.−3. r. Tanja Vuković razredničarke
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok (šolski projekt) 1.−5. r, Nuša Žuber razredničarke
Okolje in prostor (šolski projekt) 4. r. Mateja Marčun razredničarka 4. r
Policist Leon svetuje (državni projekt) 5. r. Helena Dejak razredničarka 5. r
Simbioz@ (državni projekt) 7.–9. r. Nataša Dovžan Markelj

Anže Rener

Maja Bitežnik

Mesec šolskih knjižnic (državni projekt) 1.–9. r. Martina Hribernik /
Vrtec v šolski knjižnici (šolski projekt) vrtec Martina Hribernik /
Živim v EU: sodelovanje starejših učencev z mlajšimi (šolski projekt) 2. in 8. r.

Martina Hribernik

Andreja Poklukar

Varno s soncem (državni projekt) 1.–9. r. Maruša Skubic

razredniki

učiteljice OPB

Zlati sonček (državni projekt) 1.–3. r. Primož Meglič razredničarke
Krpan (državni projekt) 4.–6. r. Primož Meglič razredničarke
Veter v laseh (državni projekt) 1.–6. r. Anže Rener

razredničarke

SŠD Tržič

Zdrava šola (državni projekt) 1.–9. r. Maja Bitežnik učiteljski zbor
Z gibanjem do zdravja (šolski projekt) 4.–9. r. Anže Rener

Primož Meglič

Maruša Skubic

Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje (šolski projekt) 4. r. Katja Konjar razredničarki 4. razredov
Projekt Rastem s knjigo (državni projekt) 7. r. Mitja Spreizer Simona Bertoncelj
Teden pisanja z roko (državni projekt) 5. r. in 9. r.

Mitja Spreizer,

Polonca Kammermeier

/
Zlati bralec (državni projekt) 9. r. Mitja Spreizer Simona Bertoncelj
Sodelovanje s šolo College Reber iz mesta Sainte-Marie-aux-Mines (šolski  projekt) 6.–9 .r. Mojca Kralj Katja Konjar
Projekt Pasavček  (državni projekt) 1.–3. r.

Urška Bajželj,

Andreja Poklukar

razredničarke
Spoznajmo nemško govoreče dežele (medobčinski projekt) 4.–9. r. Katja Konjar /
Zmorem sam (šolski projekt)       1.−2. r. Urška Bajželj učitelji 1. in 2. razreda
Dobre navade za lepo prihodnost (šolski projekt)

   1.−2. r.

 

Anamarija Cvek učitelji 1. in 2. razreda
Spoznajmo likovne ustvarjalce (šolski projekt) 4. r. Mateja Marčun razredničarki 4. r.
Projekt Mednarodna raziskava bralne pismenosti (IEA PIRLS 2021) (mednarodni projekt) 4. r Tamja Vuković razredničarki
Rad berem  (šolski projekt)         2.−3. r. Marjeta Dornig učitelji 2. in 3. r.
Ljudske pravljice (šolski projekt)           3. r. Mojca Srečnik učiteljici 3. r.
Spoznajmo pravljice (šolski projekt)          1. r. Irena Snodic učitelji 1. r.
Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah (državni projekt) 1.–9 .r. Primož Meglič učiteljski zbor
Projekt a (se) štekaš? 7., 8. Tanja Vuković razredniki
Bodiva prijatelja (šolski projekt) 2. b, 8. a

Simona Bertoncelj

Marjeta Dornig

/