Ravnateljica: Erna MEGLIČ, prof.

Telefon ravnateljice: 04 / 59 51 102

Pomočnica ravnateljice: Katja KONJAR, prof.

Telefon pomočnice: 04 / 59 51 113

Računovodkinja: Vesna GOSAR

Telefon računovodstvo: 04 / 59 51 101

Tajnica VIZ: Sandra KOŠNJEK

Telefon tajništvo: 04 / 59 51 100

Mobitel: 051 314 708

Svetovalna delavka: Tanja AHAČIČ

Telefon svetovalne delavke: 04/ 59 51 111

 

 

Elektronska pošta: tajnistvo@oskrize.si

Naslov spletne strani: http://www.oskrize.si

Številka transakcijskega računa: 01331-6030685130

Davčna številka: 57553629