Dopoldanske govorilne ure učiteljev so letos po predhodni najavi preko eAsistenta.