UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation) je leta 1945 ustanovljena specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu.

Ponosni smo, da je Osnovna šola Križe v šolskem letu 2022/23 postala članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

 • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
 • trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
 • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Učiti se bivati!
 • Učiti se živeti skupaj!

 ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

 1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
 2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
 3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Na šoli obeležujemo naslednje mednarodne dneve:

 • september: Evropski teden mobilnosti
 • september: Evropski dan jezikov
 • oktober: Svetovni dan učiteljev
 • oktober: Svetovni dan hrane
 • december: Svetovni dan boja proti AIDS-u
 • februar: Evropski dan varnosti
 • februar: Mednarodni dan boja proti otroškemu raku
 • marec: Mednarodni dan žena
 • marec: Svetovni dan voda
 • april: Svetovni dan zdravja
 • april: Svetovni dan Zemlje
 • april: Svetovni dan mladinske književnosti
 • maj: Svetovni dan družine
 • maj: Mednarodni dan Rdečega križa

Mednarodne dneve bomo obeležili na panojih v jedilnici in avlah šole ter razredih.

V šolskem letu 2023/24 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • Platforma raznolikosti: Živalsko kraljestvo
 • Gorniški tabor v Vratih
 • Torkarjeva likovna kolonija 2023/2024
 • Kam z odpadnim materialom
 • Postani pravi junak/junakinja z geslom: Poberem smeti in rešim svet
 • UNESCOV ASPnet – tek mladih