Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Križe je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole.

Delo sklada vodi in usmerja upravni odbor sklada.

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema Pravilnik sklada,
 • voli in razrešuje predsednika upravnega odbora,
 • sprejema letni program dela,
 • pripravlja poročila o realizaciji letnega programa dela,
 • odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi šolskega sklada,
 • obravnava mnenja in predloge šole ter  staršev učencev, o pomoči in odloča o njih,
 • oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim, razen političnim strankam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • sprejema smernice za dodeljevanje finančne pomoči socialno šibkim učencem,
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev,
 • opravlja druge naloge po zakonu.

 

Upravni odbor ima 7 (sedem) članov, trenutni člani upravnega odbora:

Predstavniki šole:

 • Betka Potočnik
 • Tatjana Stanjko
 • Simona Bertoncelj
 • Anamarija Cvek

 Predstavniki staršev:

 • Gregor Polanšek
 • Daša Bečan
 • Nataša Sanja Kikelj

 

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Prostovoljni prispevki bodo omogočili nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih namenov:

 • financiranje dejavnosti in potreb učencev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • financiranje nadstandardnih dejavnosti, ki so kot take opredeljene v LDN za vsako šolsko leto,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktični in učni pripomočki),
 • zviševanje standarda vzgoje in pouka in podobno,
 • pomoč pri plačilu pri udeležbi na ekskurzijah, taborih in šoli v naravi socialno

ogroženim otrokom, pod določenimi pogoji in v določenem deležu.

V šolski sklad je mogoče prispevati ali darovati tudi preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva. V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, višina ni pomembna, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

PREJEMNIK: OŠ Križe, Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe
IBAN prejemnika: SI56 0133 1601 0685 130
BIC prejemnika: BSLJSI2X
SKLIC: SI00 1001

KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: prispevek v šolski sklad

 

Za vsak prispevek se vnaprej lepo zahvaljujemo!

 

 

Sklep o ustanovitvi ŠOLSKEGA SKLADA 12.2021

Pravila o delovanju šolskega sklada 12.2021

 

Dopis donacija dohodnine

 

OBRAZEC

Obrazec – šolski sklad

Donacija dohodnine – obrazec

sklep o dohodnini