1. ODKRIVANJE NADARJENIH

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah: evidentiranje, identifikacija in seznanitev in mnenje staršev.

a. Evidentiranje učencev poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe ocenjevalnih pripomočkov. Kriteriji so lahko:

  • – učni uspeh
  • – izjemni dosežki
  • – učiteljevo mnenje
  • – tekmovanja
  • – hobiji
  • – mnenje šolske svetovalne službe

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

b. Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

  • – ocena učiteljev (ocenjevalni pripomoček, ki zajema naslednja področja: razumevanje in pomnjenje snovi, sposobnost sklepanja, ustvarjalnost, motiviranost in interesi, vodstvene sposobnosti, telesno – gibalne sposobnosti, izjemni dosežki na različnih področjih)
  • – test sposobnosti
  • – test ustvarjalnosti

Kot nadarjeni oz. talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

c. Seznanitev staršev o tem, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobitev njihovega mnenja o otroku.

 

2. PROGRAM DELA Z NADARJENIMI

Delo z nadarjenimi učenci zajema njihovo odkrivanje in aktivnosti, ki so usmerjene k dodatnemu spodbujanju njihovih sposobnosti. Težišče tega dela se iz leta v leto vse bolj premika k vsakodnevnemu pouku, kjer jim učitelji delno prilagajajo metode in oblike dela. Nadarjeni učenci bodo sodelovali na tekmovanjih, natečajih, v projektih in pri raziskovalnih nalogah. Poleg tega bomo zanje organizirali nekaj ekskurzij in družboslovni tabor:

– za učence od 4. do 9. razreda bomo organizirali tematsko ekskurzijo glede na trenutno ponudbo (npr. ogled aktualne razstave, itd.),

– učenci od 5. do 9. razreda se bodo februarja 2023 udeležili 3-dnevnega tabora.

 

odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

predstavitev tabora 2022/23

Koristne povezave:

www.sklad-kadri.si.

Zoisove štipendije

Zakon o stipendiranju – novosti