HRANA NI ZA TJAVENDAN

 

Letošnje šolsko leto se je tudi naša šola priključila projektu Hrana ni za tjavendan, katerega cilji so:

  • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli.
  • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov.
  • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
  • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
  • Izobraževati o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

 

Za ta namen smo v jedilnici šole oblikovali kotiček, kjer redno objavljamo naše aktivnosti in izpolnjujemo zgoraj navedene cilje.

AKTIVNOSTI NA NAŠI ŠOLI

 

Dnevi dejavnosti

Na naši šoli vsakodnevno ozaveščamo učence o nujno potrebnem odgovornem ravnanju s hrano pri vseh obrokih, tudi naše razredne ure so pogosto namenjene tem vsebinam, veliko se o tem pogovarjamo pri pouku gospodinjstva.

 

V mesecu aprilu te vsebine dobijo svoje mesto tudi na naravoslovnem in tehniškem dnevu Zdravo življenje. Ta dan je namenjen spoznavanj zdravega načina življenja, gibanja na svežem zraku in zdravi prehrani. Vsako leto nas obišče čebelar, sadjar in vrtnar. Otroci si ogledajo eno od bližnjih kmetij. V šoli potekajo različne dejavnosti (izdelava sadnih nabodal, žitnih ploščic, kruha, mlečnih izdelkov). V tem dnevu tudi uredimo naš šolski vrt in okolico šole. 

10

Slika 1 of 49

Beleženje ostankov hrane

Že naši najmlajši se zavedajo pomena odgovornega ravnanja s hrano, k temu so jih še dodatno spodbudile učiteljice z sladkimi nagradami za vse tiste, ki hrane niso zavrgli. Vse so tudi beležili v pisani tabeli.

Nove jedi iz ostankov hrane

Pri pouku gospodinjstva in izbirnem predmetu sodobna priprava hrane, smo pripravljali hrano iz ostankov (reciklirana kuharija). Tako se naučimo, kaj vse se z voljo in malo truda naredi iz najrazličnejših živil, ki jih prejšnji dan nismo pojedli do konca. Vse organske ostanke shranjujemo ločeno v za to namenjeni posodi.

Dnevnik zavržene hrane

Tudi učenci 6. razredov so pričeli z akcijo spremljanja zavržene hrane v šoli (pri malici in kosilu). Ravno tako nekaj šestošolcev sodeluje pri izpolnjevanju dnevnika zavržene hrane v domačih gospodinjstvih.

Vse rezultate objavimo v našem kotičku, vključno s podatki zavržene hrane na nivoju celotne šole (ta podatek priskrbi kuhinja).

Natečaj

Učenci tretjih razredov so sodelovali v natečaju s tematiko zavržene hrane. Risali so stripe in nam s to tehniko predstavili, kako so si zamislili odgovorno ravnanje s hrano.

Slovenski dan brez zavržene hrane

V aprilu vsako leto obeležujemo slovenski dan brez zavržene hrane. Letos smo pripravili veliko razstavo, kjer smo predstavili vse naše aktivnosti.