RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNIH ŠOL (RaP)

V šolskem letu 2018/2019 smo se na OŠ Križe vključili v program RAP-razširjeni program. V program je vključena jutranja telovadba, rekreativni odmori, podaljšano bivanje in interesne dejavnosti. Program vsebuje gibanje, zdrav način prehranjevanja in prometno varnost.

Zavedamo se, da današnji čas zaznamujejo vse manjša gibalna dejavnost, naraščajoče socialne razlike, nezdrave prehranjevalne navade in neustrezni načini preživljanja prostega časa. Otroci in mladostniki so igro na prostem zamenjali za igro na računalnikih in pametnih telefonih. Prehranjujejo se neredno in nekakovostno, ob tem pa popijejo premalo nesladkane tekočine. Izpostavljeni so različnim nepredvidljivim situacijam v okolju, za katere nimajo ustreznih znanj in izkušenj.

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru nudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja. S tem  spodbujamo učence k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje.

V letošnjem šolskem letu 2022/2023 bomo na OŠ Križe zopet vključeni v program RaP. Šola v okviru projekta ponuja vsebine o gibanju, računalniškemu opismenjevanju in socialnih iger.

Del projekta bo namenjen rekreativnim odmorom. Prvi rekreativni odmor, bo namenjen učencem 8. in 9. razreda, drugi odmor pa učencem od 1. do 7. razreda. Odmora bosta potekala v telovadnici ali v primeru lepega vremena na zunanjem igrišču.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo v okviru podaljšanega bivanja imeli ABC športa. Na urah se bodo učenci seznanili z osnovno motoriko gibanja, različnimi igrami z žogo, atletiko in gimnastiko.

Na naši šoli se bo kot del programa gibanja izvajala tudi jutranja telovadba (pon.-pet 7.30-8.15). Te ure bodo namenjene učencem od 1. do 5. razreda. Učenci se bodo seznanjali z različnimi naravnimi oblikami gibanja, elementarnimi igrami in igrami z žogo.

Del projekta pa je namenjen različnim interesnim dejavnostim (gimnastika, badminton, nogomet, računalniško opismenjevanje), v katere se lahko vključijo vsi učenci od 1. do 9. razreda.

 

vodja projekta

Petra Bergant, prof.

 

Okvirni termin izvajanja dejavnosti v projektu “RaP”:

ČASOVNICA ZA ODMOR:

MINUTE ZA SPROSTITEV pon-pet:1 odmor- 9:05-9:25 (8. in 9. razred)

MINUTE ZA SPROSTITEV pon-pet:2 odmor- 10:10-10:30 (1.-7. razred)

 

DEJAVNOSTI:

JUTRANJA TELOVADBA: od ponedeljka do petka 7.30 – 8.15 (1. – 5. razreda)

GIMNASTIKA: ponedeljek 9.,10 ura-15:30-17:00 (1.-6. razred)

BADMINTON: torek 7.ura-13:50-14:35 (5.-9. razred)

NOGOMET: torek 9., 10 ura-15:30-17:00 (1.-5. razreda)

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE: po urniku (4. – 5. razred)