V 6. in 9. razredu osnovne šole bodo učenci opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ).To pomeni, da bodo reševali izbrane naloge, ki bodo pokazale, kako obvladajo znanje, predpisano z učnimi načrti. Ti podatki so koristni za učence, starše in šolo, pa tudi za snovalce učnih načrtov. Za učence 9. razredov pa so rezultati NPZ lahko tudi merilo za vpis v srednje šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj preverjanje poteka pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Več inforamcij o NPZ na  http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

 

koledar NPZ 2022/23

informacije o NPZ za učence in starše 2022/23

 

Več informacij lahko dobite na spletni strani v publikacij Informacije za učence in starše (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).