Področja dela šolske pedagoginje: sodelovanje s starši, spremljanje dela novincev, vodenje postopka vpisa v 1. razred, delo in koordinacija dela z nadarjenimi učenci, nudenje pomoči pri postopkih usmerjanja in svetovanje učencem s posebnimi potrebami in učencem z učnimi težavami in njihovim staršem, svetovanje družinam s slabšim socialno-ekonomskim statusom, vodenje karierne orientacije, sodelovanje z učiteljskim zborom ter vodstvom šole.

šolski projekt Bralne zmožnosti učencev