TEKOČA OBVESTILA IN PISNO OCENJEVANJE OD 6. – 9. RAZREDA