Učenci iz šolskega okoliša, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, imajo brezplačni prevoz s šolskim avtobusom.

Učenci, ki prihajajo v šolo predčasno, oziroma tisti, ki čakajo na prevoz, se lahko zadržujejo samo v učilnici, kjer poteka varstvo vozačev. Za učence od 1. do 5. razreda so po pouku organizirani oddelki podaljšanega bivanja.

 

Vozni red in postajališča_OŠ Križe_2023 2024

 

NOVO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

V šolskem letu 2023/24 je prišlo do spremembe avtobusnega postajališča za šolske prevoze. Avtobus bo učence odložil on pobiral na uradni avtobusni postaji pri pokopališču in ne več pred šolo, kot je bilo do sedaj.

Prvi teden bo učence na postajo in s postaje spremljal učitelj.