Učenci iz šolskega okoliša, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, imajo brezplačni prevoz s šolskim avtobusom.

Učenci, ki prihajajo v šolo predčasno, oziroma tisti, ki čakajo na prevoz, se lahko zadržujejo samo v učilnici, kjer poteka varstvo vozačev. Za učence od 1. do 5. razreda so po pouku organizirani oddelki podaljšanega bivanja.

 

Vozni red in postajališča v šolskem letu 2022/23

vozni red in postajalisca 20222023