Za ekonomsko in socialno šibkejše družine nudimo možnost subvencije šole v naravi v 5. razredu, ki jo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

1.       Vloga    pdfVlogaSubvSvnSola.pdf