JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Za učence 1. razredov je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.15 ure.

V oddelek podaljšanega bivanja se vključijo učenci od 1. do 5. razreda, ki so manj samostojni in doma, do prihoda staršev iz službe, nimajo primernega varstva. Oddelek je odprt do 16.15.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

V primeru, da imate časovne ovire glede prihoda po vašega otrok, ki je v podaljšanem bivanju, lahko po 14.00 uri pokličete na tel. št. 031 328 061.