PROJEKTI, V KATERIH SMO SODELOVALI:

 

  • Projekt Comenius
  • COMENIUS je ena od osmih akcij programa Socrates in je namenjena šolskemu izobraževanju. Program zajema pripravljalne obiske in kontaktne seminarje za pripravo projektov, šolska partnerstva, izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih institucijah, individualne štipendije za usposabljanja, Comenius mreže.
  •  
Šola je bila vključena v program Comenius 1 – Šolska partnerstva – Comenius šolski razvojni projekt. Projekt je trajal tri leta, sodelovalo   je šest šol iz šestih evropskih držav: Španija, Italija, Irska, Nemčija, Poljska, Slovenija.)

 Glavna dva cilja programa Comenius sta bila izboljšati kakovost šolstva in krepiti evropsko razsežnost v šolskem izobraževanju.

Na OŠ Križe smo prejeli vabilo na natečaj »Pri muci Copatarici«. Natečaj je bil organiziran ob praznovanju 50. obletnice izida slikanice Muca Copatarica. Ideja se nam je zdela zanimiva in odločili smo se, da jo bomo uresničili v šolskem letu 2007/2008. Tako se je z začetkom novega šolskega leta pričel odvijati tudi projekt PRI MUCI COPATARICI. V projektu so sodelovali učenci OPB 1. a in 1. b razreda. Naš glavni namen je bil spoznati knjigo Muca Copatarica in se navaditi na nošenje in pospravljanje copat. Učiteljice smo si skupaj z učenci zadale veliko ciljev ter izpeljale številne dejavnosti, da smo dosegli zastavljena namena.

 •Za začetek smo poslušali zgodbo o muci Copatarici, jo obnovili, pripovedovali in ji spremenili konec ali zgodbo nadaljevali po lastni domišljiji ter izdelali hišo muce Copatarice.

•Spoznali smo značilnosti mačk in vrste mačk, iskali in si ogledali knjige o mačkah, reševali uganke in seveda izdelali mačke iz različnih materialov (muca iz papirja, kartona, blaga in gume).

•Med našim delom smo se veliko igrali (mačke in miši, slepa miš) in se igrali igro spomin, ki smo jih izdelali sami.

V Tržiškem muzeju smo obiskali čevljarsko oddelek:

•ogledali smo si staro čevljarsko orodje,
•se seznanili, kako so čevlje izdelali nekoč,
•srečali smo »šuštarja«, ki nam je pokazal, kako še danes ročno naredijo čevlje.
•Nikakor nismo želeli izpustiti pridobljenega znanja, zato smo tudi sami izdelali copate iz blaga, usnja in papirja.

Vse dejavnosti pa je povezovala rdeča nit:

•izdelovali smo risbice, barvali pobarvanke ter vse to uporabili, da smo izdelali lastne knjige,
•peli pesmi (Mucina pesem, Pleza mucek, Kje je copatek, Katka brez copatka, Naš muc),
•urejali garderobe in bili pozorni, da smo nosili copate.

Ob koncu projekta smo naše izdelke razstavili in pokazali vse, kar smo se naučili, na kulturni prireditvi. Prišli so nas pogledat starši ter se navdušili nad našim delom in se spomnili tudi na čase, ko so oni prebirali knjigo o muci Copatarici.

 

 

PROJEKTI V KATERIH NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2014/15 SODELUJEMO:

       NASLOV PROJEKTA                 IZVAJALCI            MENTOR             
Projekt »Kulturno-umetnostne vzgoje« (državni projekt)        vsi učenci Simona Kralj
Nacionalni projekt Rastem s knjigo (državni projekt) 7. r Mitja Spreizer
Zdrava šola (državni projekt) vsi učenci Primož Meglič
Sodelovanje z Ljudsko šolo  Borovlje (mednarodni projekt) 5. Katja Konjar
Športni program – Zlati sonček (državni projekt) 1. – 3. Primož Meglič
Zgodnje učenje tujega jezika – inovacijski projekt (državni projekt) 1. – 3. Mojca Kralj
Športni program Krpan (državni projekt) 4. – 6. Anže Rener
Teden vseživljenjskega učenja (državni projekt) učitelji Nataša Dovžan
Zelena šola (šolski projekt) vsi učenci Primož Meglič
Pasavček (mednarodni projekt) 1. – 3. Andreja Poklukar
Policist Leon svetuje (državni projekt) 5. Nuša Žuber
Skrb za zdrave zobe (šolski projekt) 1. – 5. razredničarke
Z gibanjem do zdravja (šolski projekt) 1. – 9. Primož Meglič
Kraljestvo rastlin in živali (šolski projekt) 4. Mojca Srečnik
Projekt simbioz@ (državni projekt) 7. – 9. Nataša Dovžan

Mesec šolskih knjižnic

(mednarodni projekt)

1. – 9. Martina Hribernik
Integrativna metoda opismenjevanja (šolski projekt) 1. a Mateja Marčun
Projekt Ptic miru (državni projekt) OPB Maruša Skubic
Ustvarjam in se učim (šolski projekt) 1. b Anamrija Cvek
Razvoj ravnateljevanja (državni projekt) učitelji Erna Meglič
Projekt SKK (državni projekt) 1. – 9. Maja Bitežnik
Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov (državni projekt) zbori Simona Kralj
Zborovski bum (državni projekt) MPZ Simona Kralj
Projekt preizkušanja e vsebin in e storitev 9. b Monika Košir
Dobrodelna prireditev (šolski projekt) 1. – 9. Simona Kralj
Projekt »HEJ TI!« – zavaruje se: internet je rast in tudi past! 4. – 9. Nataša Dovžan Markelj

 

 

    •  
    •