S šolsko skupnostjo smo v torek, 5. 12. 2023, imeli sestanek. Povabili smo tudi gospo ravnateljico, Erno Meglič, kjer smo ji po razredih predstavili svoje predloge o izboljšanju šolskih prostorov. Nekatere predloge učencev je ravnateljica sprejela ter si jih je zapisala, nekaterih idej pa zaradi določenih razlogov žal ni morala sprejeti. Gospe ravnateljici je predstavnica šolske skupnosti, Julija Brecelj, predstavila, kaj smo že naredili v posameznih mesecih in kaj imamo še v planu za prihodnje mesece.
PREDLOGI UČENCEV OD 4. DO 9. RAZREDA:
• 4.A – KAVČ V RAZREDU
• 4.B – ZAŠČITNO STEKLO NA ŠIVALNEM IN PISALNEM STROJU
• 5.A – SO ZADOVOLJNI IN NIMAJO PREDLOGOV
• 5.B – SO ZADOVOLJNI IN NIMAJO PREDLOGOV
• 6.A – SO ZADOVOLJNI IN NIMAJO PREDLOGOV
• 6.B – SO ZADOVOLJNI IN NIMAJO PREDLOGOV
• 7.A – PITNIK NA HODNIKU, SUHA SALAMA V SENDVIČIH
• 7.B – SO ZADOVOLJNI IN NIMAJO PREDLOGOV
• 8.A – SO ZADOVOLJNI IN NIMAJO PREDLOGOV
• 8.B – EVAKUACIJA (da sodelujejo tudi gasilci)
• 9.A – DODATNE MIZE IN KAVČI NA HODNIKIH, PREMIKANJE MED ODMORI
• 9.B – BOLJ PROSTI (manj omejeni) MED ODMORI

AKTIVNOSTI ŠOLSKE SKUPNOSTI SKOZI CELO ŠOLSKO LETO:
SEPTEMBER – 1. sklic šolske skupnosti
OKTOBER – teden otroka
NOVEMBER – 34. šolski parlament: tema je duševno zdravje otrok in mladih, pogovor z gospo ravnateljico, razredna ura (pogovor o AIDSu)
DECEMBER – svetovni dan boja proti AIDSU (1.12.) – rdeče pentlje, obisk Miklavža
JANUAR – junaki 3. nadstropja, priprava na občinski šolski parlament
FEBRUAR – zamenjava poklica, delo šolske skupnosti in predlogi učencev
MAREC – občinski otroški parlament, teden družine
APRIL – peš bus, svetovni dan zdravja (zdrav način življenja)
MAJ – pogovor z gospo ravnateljico