Devetošolka Živa Šivic je prejela Torkarjevo plaketo, najvišjo nagrado na 15. Torkarjevi likovni koloniji pod mentorstvom likovne pedagoginje Eve Serpan Sitar. Čestitke!