Z akrostihi so učenci 7. a opisali lepote Slovenije.

Učenci 3. b so ugotavljali razlike narodnih noš slovenskih pokrajin. Zakaj je narodna noša Bele krajine bela? Zakaj imajo rute drugače zavezano?

Učenci 8. a so pregledovali razvoj znanosti v Sloveniji. Spoznali so najpomembnejše slovenske znanstvenike in njihovo področje raziskovanja in odkritja.

 

Učenci veselo nadaljujejo z opravljanjem nalog. Vsi učenci na šoli so opravili 30 različnih športnih aktivnosti in na ta način spoznavali šport, kot rekreativno dejavnost ali kot poklic. Različni športi potrebujejo različne krepitve mišic, drugačno prehrano in posledično druge vaje za ogrevanje pred športom.

Skupina učencev 8. razreda je pri urah matematike ugotavljala presežke Slovenije in potrdila, da je najvišja gora v Sloveniji Triglav, najdaljša reka je Sava, največje mesto je Ljubljana ter dodala še mnogo drugih presežkov

 

Dogodki na šoli si sledijo po načrtu, darila nastajajo. Za spoznavanje domovine so učenci 5. a in učenci 2. b, vsem učencem naše šole, preko ozvočenja, predstavili osebne podatke Republike Slovenije.

Učenci 3. b razreda so izdelali grbe glavnih mest slovenskih pokrajin.

Učenci 4. b razreda so spoznali naj športnike Slovenije in njihove uspehe.

V 4. a razredu so peli slovenske pesmi in ugotavljali pomen besedila.

Skupina 6. b razreda je pri gospodinjstvu spekla torto in jo okrasila z zastavicami in številko 30.

Naši najstarejši učenci, učenci 9. a razreda so lično in strokovno pripravili prospekt mojega kraja, učenci 9. b pa so se sprehodili skozi 30. letni razvoj Republike Slovenije.

Zanimivosti narečij slovenskih pokrajin so odkrivali učenci 7. b razreda.

 

 

Do danes smo opravili že 13 dejavnosti, ki predstavljajo darila za 30. obletnico Republike Slovenije. Na današnji dan pa so vsi učenci šole, pri 1. uri pouka, prebirali sestavek o Sloveniji.

Pri športu so spoznali slovenske športnike, pri matematiki Jurija Vega, pri slovenščini kurente, v prvem razredu so ponovili simbole države.

 

Učenci 1. b razreda so postali pravil igralci. Posneli so kratek film o svoji domovini.

Intervju z učenci 

 

Učenci 5. a so spoznavali osebne podatke Slovenije (število prebivalcev, simboli države…) in izdelali osebno izkaznico Republike Slovenije. Učenci 2. a pa so pregledovali jedi, ki so značilne za slovenske pokrajine in izdelali idrijski kruhek.

 

Naše dejavnosti za pripravo na 30. obletnico Republike Slovenije spremljajo tudi mediji:

https://www.slovenskenovice.si/tag/os-krize/

https://www.gorenjskiglas.si/article/20210527/C/210529807/1013/trideset-daril-za-rojstni-dan

 

Na pripravo 30. obletnice republike Slovenije na šoli nadaljujemo z dejavnostmi spoznavanja Slovenije. Učenci 2. b so spoznali simbole Republike Slovenije in jih likovno ustvarjali, učenci 5. b razreda pa so spoznali, da imamo na tako majhnem območju Slovenije kar sedem pokrajin z različnim podnebjem, rastlinstvom in živalstvom v katerih živijo ljudje z različno kulturo, narečjem in običaji.

 

V petek, 21. 5. 2021, smo imeli čudovito prireditev na športnem igrišču naše šole. Učenci 1. a razreda so likovno ustvarjali. Izdelali so razglednice z motivom Slovenija moja domovina. V glavnem vhodu šole nastaja čudovita razstava z izdelki in fotografijami.

Naj Slovenija – 30 let