Turistična zveza Slovenije je izdala Katalog Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. V njem so predstavljeni vsi projekti, ki so bili v lanskem šolskem letu nagrajeni z zlatim priznanjem.
Med predstavljenimi projekti je tudi projekt OŠ Križe – Fridijada. Prispevek o naši šoli si lahko preberete v katalogu na strani 60, 61.
PUBLIKACIJA TZS