V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole se spričevala, ki jih učencem ni bilo možno razdeliti ob zaključku pouka, šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Obveščamo vas, da je šola 27. 6. 2024 zaprta in prevzem spričeval na ta dan ne bo mogoč.

Ravnateljica Erna Meglič, prof.