UČITELJI NA ŠOLI

 

UČITELJ

PREDMET

RAZREDNIK

ŠTEVILKA UČILNICE

Anamarija  Cvek vse predmete razen TJA 1.  a 4
Urška Bajželj vse predmete razen TJA 1. b 5
Andreja Poklukar vse predmete razen TJA 2. a 2
Marjeta Dornig vse predmete razen TJA 2. b 3
Mateja Jakopin Mali vse predmete razen TJA, ŠPO 3. a 41
Mojca Srečnik vse predmete razen TJA, ŠPO 3. b 39
Nuša Žuber vse predmete razen TJA, ŠPO in GUM 4. a 37
Mateja Marčun vse predmete razen TJA, ŠPO in GUM 4. b 49
Polonca Kammermeier vse predmete razen TJA, ŠPO, in GUM 5. a 77
Helena Dejak vse predmete razen TJA, ŠPO, in GUM 5. b 47
Simona Bertoncelj SLJ 6. a 84
Katja Konjar NE, IZB. P., knjižničarka 6. b 86
Martina Hribernik GEO, knjižničarka 7. a 82
Monika Košir KEM, NAR, BIO 7. b 45
Primož Meglič ŠPO, IZB. P. 8. a 79
Anže Rener ŠPO, IZB. P. 8. b 71
Mitja Spreizer SLJ 9. a 81
Mojca Kralj  TJA
Andreja Polanšek ZGO, DKE, knjižničarka
Simona Kralj GUM
Neža Poljanc MAT, FIZ
Tatjana Vilar MAT
Dragica Štalc LUM, TIT, OPB
Nataša Dovžan IZB. P., računalničarka
Mojca Pretnar Podobnik TJA
Irena Snodic druga učiteljica, JV
Maruša Skubic druga učiteljica, ŠPO, OPB
Betka Potočnik OPB
Romana Kramar OPB, LAB.
Žana Šubic TJA, OPB
 Maja Bitežnik  projekt “POŠ”
Petra Bergant projekt “RaP”, OPB
 Darko Babič OPB

 

    STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Erna Meglič ravnateljica
Nataša Dovžan pomočnica ravnateljice
Tanja Vuković pedagoginja
Martina Hribernik,  mag. Andreja Polanšek, Katja Konjar knjižničarke

 

 OSTALI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO  MESTO
Sandra Košnjek poslovna sekretarka
Vesna Gosar računovodkinja
Roman Meglič hišnik
Nevenka Bogdanič urejevalka prostorov
Jela Mišic urejevalka prostorov
Teodora Banovič urejevalka prostorov
Dragica Bartalanič urejevalka prostorov