PROJEKTI NA ŠOLI

NASLOV PROJEKTA IZVAJALCI MENTOR
Bralne zmožnosti učencev (šolski projekt) 1.–3. r. Tanja Vuković
Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok (šolski projekt) 1.–9. r. Nuša Žuber, Tanja Vuković
Tržič, mesto dobrih misli in dobrih želja (občinski projekt) 1.–9. r. Tanja Vuković
Popestrimo šolo (državni projekt) 1.–9. r. Maja Bitežnik
Policist Leon svetuje (državni projekt) 5. r. Polonca Kammermeier, Helena Dejak
Simbioz@ (državni projekt) 7.–9. r. Nataša Dovžan
Teden vseživljenjskega učenja (državni projekt) 1.–4 .r. Nataša Dovžan
Kraljestvo rastlin in živali (šolski projekt) 4.–9. r. Mojca Srečnik
Mesec šolskih knjižnic (državni projekt) 1.–9. r. Martina Hribernik
Vrtec v šolski knjižnici (šolski projekt) vrtec Martina Hribernik
Okolje in prostor (šolski projekt) 4. r Mateja Marčun
Prometna kača (mednarodni projekt) 1.–3. r. Mateja Jakopin Mali
Ustvarjam in se učim (šolski projekt) 1. r. Anamarija Cvek
 Projekt” Moja domovina”  1.–9. r. Andreja Polanšek
Varno s soncem (državni projekt) 1.–9. r. Maruša Skubic
Zlati sonček (državni projekt) 1.–3. r. Andreja Poklukar
Krpan (državni projekt) 4.–6. r. Anže Rener
Veter v laseh (državni projekt) 1.–6. r. Anže Rener
Zelena in zdrava šola (državni projekt) 1.–9. r. Romana Kramar
Z gibanjem do zdravja (državni projekt) 4.–9. r. Anže Rener
Projekt poslus “uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v OŠ” (državni projekt) 1.–9. r. Petra Bergant
Zlati bralec (državni projekt) 9. r Mitja Spreizer
Projekt Pasavček  (državni projekt) 1. -3. r Andreja Poklukar
Projekt Rastem s knjigo (državni projekt) 7. r. Mitja Spreizer
Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje (mednarodni projekt) 4. r., 5. r. Katja Konjar
Sodelovanje s šolo College Reber iz Saint-Marie-aux-Minesa (mednarodni projekt) 7.–9 .r. Mojca Kralj, Katja Konjar
 Spoznajmo nemško govoreče dečele (medobčinski projekt)  4.–9 .r.  Katja Konjar