PROJEKTI NA ŠOLI

NASLOV PROJEKTA IZVAJALCI VODJA ČLANI
Popestrimo šolo (državni projekt) 1.–9. r Maja Bitežnik učiteljski zbor
Projekt Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (državni projekt) 1.−9. r. Petra Bergant

 

učiteljski zbor

Projekt POGUM 1.-9. r. Anže Rener učiteljski zbor
Projekt Erasmus+ (mednarodni projekt) 1.-6. r Mojca Kralj  
Projekt SPIRIT (državni projekt)

6.–9. r.

 

Katja Konjar

Betka Potočnik

učiteljski zbor
Projekt Moja domovina (šolski projekt) 1.–9. r. Andreja Polanšek učiteljski zbor
Ustvarjam in se učim (šolski projekt) 1. Anamarija Cvek Urška Bajželj, Irena Snodic, Maruša Skubic
Bralne zmožnosti učencev (šolski projekt)     1.−3. r. Tanja Vuković razredničarke
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok (šolski projekt) 1.−5. r, Nuša Žuber razredničarke
Okolje in prostor (šolski projekt) 4. r. Mateja Marčun razredničarka 4. r
Policist Leon svetuje (državni projekt) 5. r. Helena Dejak razredničarka 5. r
Simbioz@ (državni projekt) 7.–9. r. Nataša Dovžan Markelj

Anže Rener

Maja Bitežnik

Mesec šolskih knjižnic (državni projekt) 1.–9. r. Martina Hribernik /
Vrtec v šolski knjižnici (šolski projekt) vrtec Martina Hribernik /
Živim v EU: sodelovanje starejših učencev z mlajšimi (šolski projekt) 2. in 7. r.

Martina Hribernik

Andreja Poklukar

 
Varno s soncem (državni projekt) 1.–9. r. Maruša Skubic

razredniki

učiteljice OPB

Zlati sonček (državni projekt) 1.–3. r. Primož Meglič razredničarke
Krpan (državni projekt) 4.–6. r. Primož Meglič razredničarke
Veter v laseh (državni projekt) 1.–6. r. Anže Rener

razredničarke

SŠD Tržič

Zdrava šola (državni projekt) 1.–9. r. Romana Kramar učiteljski zbor
Z gibanjem do zdravja (šolski projekt) 4.–9. r. Anže Rener

Primož Meglič

Maruša Skubic

Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje (šolski projekt) 4. r. Katja Konjar razredničarki 4. razredov
Projekt Rastem s knjigo (državni projekt) 7. r. Mitja Spreizer Simona Bertoncelj
Teden pisanja z roko (državni projekt) 5. r. in 9. r.

Mitja Spreizer,

Polonca Kammermeier

/
Zlati bralec (državni projekt) 9. r. Mitja Spreizer Simona Bertoncelj
Sodelovanje s šolo College Reber iz mesta Sainte-Marie-aux-Mines (šolski  projekt) 6.–9 .r. Mojca Kralj Katja Konjar
Projekt Pasavček  (državni projekt) 1.–3. r.

Urška Bajželj,

Andreja Poklukar

razredničarke
Spoznajmo nemško govoreče dežele (medobčinski projekt) 4.–9. r. Katja Konjar /
Zmorem sam (šolski projekt)       1.−2. r. Urška Bajželj učitelji 1. in 2. razreda
Dobre navade za lepo prihodnost (šolski projekt)

   1.−2. r.

 

Anamarija Cvek učitelji 1. in 2. razreda
Spoznajmo likovne ustvarjalce (šolski projekt) 4. r. Mateja Marčun razredničarki 4. r.
Živimo z naravo (šolski projekt) 4. r. Nuša Žuber razredničarki 4. r.
Rad berem  (šolski projekt)         2.−3. r. Marjeta Dornig učitelji 2. in 3. r.
Ljudske pravljice (šolski projekt)           3. r. Mojca Srečnik učiteljici 3. r.
Spoznajmo pravljice (šolski projekt)          1. r. Irena Snodic učitelji 1. r.
Tačke pomagačke − R. E. A. D. (šolski projekt) 2.−4. r. Žana Šubic /
Trajnostna mobilnost     1.−9. r. Žana Šubic učitelji 1.− 9 . r.
Bodiva prijatelja (šolski projekt) 7. r. Simona Bertoncelj /
Erasmus + učinkovito poučevanje angleščine 1.−6. r. Mojca Kralj