V prilogi je cenik najema šolskih prostorov za šolsko leto 2017-18.

 

cenik najema solskih prostorov