Učenci 9. razredov so pri pouku geografije izdelali prospekt domačega kraja. Naravno in družbenogeografske značilnosti kraja so upodobili na prospektu- zloženki. Vključili so slike, fotografije, zemljevide in zanimivosti.

Nastali so zelo  dobri in uporabni prospekti.

učiteljica Martina Hribernik

Prospekt Kriz 1

Prospekt Trzica 2

Prospekt Trzica