Spoštovani starši,

pri šolanju na domu ste postavljeni pred nekatere izzive. Obveznosti staršev izhajajo iz normativnih podlag (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli).

Svetujemo vam komunikacijo z razrednikom in šolsko svetovalno službo, ki vam bo pomagala pri spremljanju psihološko socialnega razvoja vašega otroka.

 

Šola starše seznani z učnimi gradivi. Učenec ima pravico do učbenikov iz šolskega sklada. Šola starše seznani z datumi in komisijo za izpite, na katerih se preverja znanje.

V interesu šole je, da bo znanje vašega otroka čim boljše usvojeno, bomo otroku omogočali vstop v spletne učilnice, ki jih vzdržuje šola. Šola ni dolžna kopirati učnih gradiv in izdelkov, ki nastajajo pri pouku in jih pošiljati učencu, ki se izobražuje na domu.

 

Šolski koledar vsako leto predpiše minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje.

 

Povezava: https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/

 

                                                                       ravnateljica Erna Meglič, prof.