V četrtek, 31. marca je potekalo regijsko srečanje Mladih raziskovalcev. Učenke 8. razreda: Katarina Langus, Mina Primožič in Ema Knep so zastopale našo šolo na področju Ekonomija ali turizem. Odlično so predstavile raziskovalno nalogo z naslovom Tosov bazen – turistična priložnost. Povzetek naloge in predstavitev naloge si lahko preberete tudi vi.

Križe so bile po v začetku 20. stoletja pomembno središče z železniško postajo, ki je bila najbližja tedanjemu zdravilišču Golnik (danes Bolnišnica Golnik). Domačini so skrbeli za prevoze od postaje do Golnika in nudili gostinsko ponudbo. Zgradili so tudi Tosov bazen, ki je nekdaj predstavljal steber turistične ponudbe v Križah. Danes pa tam stoji le ostanek skakalnega stolpa, robovi zasutega bazena in komaj vidni ostanki spremljajočih objektov.

Bistvo naše naloge je pobrskati po zgodovini in ugotoviti, kakšne so možnosti za ureditev prostora nekdanjega Tosovega bazena. Pripravile smo predlog, kako bi lahko to območje ponovno uporabili v turistične namene. Ker nas je zanimalo mnenje širšega lokalnega okolja, smo oblikovale spletno anketo. Lokalno okolje se je strinjalo, da se območje nekdanjega Tosovega bazena uredi.

 

Tosov bazen – turistična priložnost