Pri pouku geografije so učenci izdelali zanimive razglednice iz različnih koncev Evrope.

Oblikovali so naslovno in besedilno stran razglednice. Razglednico so pisali prijatelju. Opisali so najbolj prepoznavne geografske značilnosti Evrope.

 

Učiteljica Martina Hribernik

razglednica 3

Razglednica Evropa

Razglednica iz Evrope

 

razglednica iz SEVERNE EVROPE

Razglednica iz Zahodne Evrope

Severna Evropa razglednica

https://drive.google.com/file/d/1OrI_Mq_Qb_kzc8ymb9TaB7diueDoDGOn/view