Pravilnik o šolskem koledarju za osnovno šolo določa, da učencem, ki jim ni bilo možno izročiti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči učencem oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. 6. 2021 in od 16. do 20. 8. 2021, tekočega šolskega leta.

Hvala.