Pravilnik o šolskem koledarju za osnovno šolo določa, 14. člen, določa da učencem, ki jim ni bilo možno izročiti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči učencem oziroma njihovim staršem, skrbnikom v času od zaključka pouka do 30. 6. 2022 in od 16. do 20. 8. 2022, tekočega šolskega leta.

Hvala.