Osnovna šola Križe je prijela naziv Kulturna šola, ki ga bomo s ponosom nosili štiri leta. Naziv nam je podelil JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti).

To je naziv, ki ga JSKD podeljuje osnovnim šolam, ki:

– izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih,

– v kulturno delovanje vključujejo večje število učencev in učiteljev,

– redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem ter širši lokalni javnosti in

– katerih šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih področjih kulture.

Zaradi trenutne situacije s covid-19 vseh šol, ki so prejele naziv Kulturna šola, JSKD  ni mogel povabiti na zaključno prireditev, zato sta našo šolo obiskala predsednik območne izpostave JSKD Tržič g. Bojan Knific in vodja območne izpostave Tržič g. Boris Kuburič ter nam podelila priznanje in predala zastavo.

Simona Bertoncelj