Obveščamo vas, da je poslovni čas šole vsak dan od 7.00 do 14.00.

Uradne ure so vsak dan od 8.00 do 12.00.

Kontaktni podatki odgovornih oseb zavoda:

Ravnateljica: Erna Meglič: erna.meglic@oskrize.si

Pomočnica ravnateljice: Nataša Dovžan Markelj: natasa.markelj@oskrize.si