Društvo prijateljev mladine Škofja Loka tudi letos organizira letovanja za otroke in mladino med poletnimi počitnicami. V sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok bodo izvajali zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave počitniške aktivnosti, namenjene otrokom in mladim.

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. DPM Škofja Loka v času poletnih počitnic 2020 organizira zdravstvena letovanja za otroke in mlade iz upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Več informacij o izmenah, v katerih so organizirana zdravstvena letovanja za otroke s stalnim bivališčem v omenjenih upravnih enotah, je v priponki.

Pocitnisko letovanje 2020