Pri pouku geografije so učenci 8. razredov izdelali prospekt izbranega območja: Nove Zelandije, Avstralije, Oceanije ali Severne Amerike. Na prospektu so ustvarjalno upodobili naravno in družbenogeografske značilnosti izbranega območja. Vključili so tematske zemljevide, slike, fotografije in zanimivosti. Nastali so zelo dobri in uporabni prospekti.

Bravo, učenci!

učiteljica Martina hribernik

Prospekt New Zealand

Prospekt Nove Zelandije 1

Prospekt Nove Zelandije