Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 129/21 in 136/21) in Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ul. RS, 132/21) ter Okrožnice MIZŠ z dne 20. 8. 2021 morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja.

Izjema so starši ali druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v  1., 2. ali 3. razred osnovne šole.

 

Izpolnjevanje pogoja preverja ravnatelj oziroma druga pooblaščena oseba zavoda.

 

Ravnateljica:

Erna Meglič, prof.