Naša šola sodeluje v natečaju “Za lepšo šolo”, katerega namen je vzpodbuditi osnovnošolske otroke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo v sebi ljubitelja rastlin ter skušajo izboljšati šolsko okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje. To so storili s fotografijami cvetočih rastlin doma ali v okolici šole in s tem pripomogli, da bomo s pomočjo doniranih semen, našo šolo še polepšali. Učencem, ki so se pridružili, se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Njihove fotografije so prikazane spodaj.

(Matic Trbovc)  (Tisa Zupan)   ( Nina Rodič)    (Neja Dolenec) (Maja Plohl Černigoj)   (Nik Kužnik)