V torek, 5. 9., so učenci šestih razredov imeli prvi naravoslovni dan v letošnjem šolskem letu z naslovom »Snovi«. Vsak razred posebej je izvajal poskuse in naloge, s katerimi so ugotavljali lastnosti različnih snovi (prevodnost, topnost, magnetne lastnosti, agregatna stanja, zgradba in uporaba v odvisnosti od lastnosti snovi). S tem so še enkrat več potrdili, da je naravoslovje lahko hkrati poučno in zabavno.